Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības – juridisko konsultāciju, procesuālo dokumentu sagatavošanas un juridiskās palīdzības sniegšanas tiesas sēdē – nodrošināšana Satversmes tiesas procesā.
Juridisko palīdzību var saņemt, ja persona ir iesniegusi konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā un Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz iesniegums par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā – aizpildīta juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa, Satversmes tiesas lēmums un dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.
    Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Lēmums/Norīkojums par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā.