Juridiskās palīdzības saņemšanai nepieciešams aizpildīt veidlapu:

  • Ja valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība nepieciešama atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām, pārrobežu strīdā, esat izraidāmais ārzemnieks, vai tā ir nepieciešama advokātu civilprocesa lietās, iesniegumam valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam jāpievieno aizpildīts.

Lai atvieglotu iesniegumu aizpildīšanu, pievienojam paraugus, kā aizpildīt iesniegumus:

  • Iesnieguma veidlapu un informāciju par tās aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijā (https://www.jpa.gov.lv/lv/iestades-kontakti), zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, kā arī pašvaldībā, kur persona deklarēta vai tiesiski uzturas.