Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un daļējās juridiskās palīdzības – juridiskās konsultācijas, procesuālā dokumenta sastādīšanas un pārstāvības tiesā – nodrošināšana civillietās un administratīvajās lietās bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz rakstisks iesniegums par juridisko palīdzību – aizpildīta juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa, kā arī dokumentu kopijas, kas apliecina veidlapā minētās ziņas, tai skaitā par tiesībām pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Advokātu civilprocesa lietās jāveic iemaksa.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana

Saņemt pakalpojumu