Pieteikties elektroniski:

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt konkrētu civiltiesisku strīdu risināšanai, lai vērstos tiesā un civillietās līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Biežāk uzdotie jautājumi ŠEIT

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību atsaka

Juridisko palīdzību atsaka