Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
44
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Juridiskās palīdzības administrācija:
- septiņu dienu laikā no valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz cietušajam, bet, ja minētais pieprasījums saņemts no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes, — arī tai šādu informāciju:
1) valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas apstiprinājumu vai atteikumu pieņemt valsts kompensācijas pieprasījumu;
2) lēmuma pieņemšanas termiņu;
3) informāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma izskatīšanai papildus nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju, ja nav iesniegti visi dokumenti;
4) tās Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas kontaktinformāciju, kura atbild par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz valsts kompensācijas izmaksāšanu.
- izskata valsts kompensācijas pieprasījumu un nodrošina valsts kompensācijas izmaksu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz aizpildīta valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa latviešu vai angļu valodā, kurai jāpievieno attiecīgi dokumenti: - procesa virzītāja izziņa, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums; - spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu