Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Finansiālā atbalsta nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz rakstisks iesniegums par finansiālā atbalsta saņemšanu – aizpildīta veidlapa, kā arī dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts kompetentā iestāde ir personu brīdinājusi vai uzsākusi procesu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu; ārvalsts iestādes atteikumu par juridiskās palīdzības nodrošināšanu vai apliecinājumu, ka ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas, juridiskā palīdzība attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta vai juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu apstākļu dēļ; informāciju par juridiskās palīdzības sniedzēju.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Saņemt pakalpojumu