Aktuāli
European Network on Victims’ Rights

Administrācijas pārstāvji piedalījās Eiropas tīkla noziegumos cietušajiem (ENVR) rīkotajā Eiropas Savienības dalībvalstu pārrobežu kompensāciju tīkla kontaktpunktu  sanāksmē 2023.gada 4.un 5.maijā, Berlīnē.

Viens no darba kārtības jautājumiem bija apsriest kā uzlabot sadarību un komunikāciju pārrobežu kompensāciju lietās, kā arī apspriest Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalstu un aizsardzības minimālos standartus grozīšanas nepieciešamību.

Kompensāciju tīklā piedalījās pārstāvji no Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Kipras, Īrijas, Lietuvas, Latvijas, Somijas, Polijas. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar Nīderlandes kompensāciju sistēmu, kā arī cietušo e-rīku Nīderlandē – myvictimcase.nl. Vienlaikus Īrijas pārstāvis iepazīstināja ar Īrijā pastāvošajiem problēmjautājumiem attiecībā uz pārrobežu lietām. Admistrācijas pārstāvju dalība veicinās ciešāku sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, iegūtās atziņas tiks izmantotas, plānojot pakalpojuma pilnveides pasākumus un uzlabojot tā pieejamības nodrošināšanu.

Par valsts kompensāciju cietušajiem pārrobežu jautājumos vairāk: https://www.jpa.gov.lv/lv/valsts-kompensacijas-cietusajiem-parrobezu-gadijumos .

Vairāk informācija par Eiropas tīklu noziegumos cietušajiem (ENVR): https://envr.eu/