Cietušajam kaitējums radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā 

Tiesu administrācija pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas pieprasījumu izmaksāt kompensāciju par kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā.

Minēto pieprasījumu iesniedz latviešu vai angļu valodā un to izskata likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajā kārtībā. Dokumentiem, kuri iesniedzami Juridiskās palīdzības administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

Cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei. Juridiskās palīdzības administrācija noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas saņemto pieprasījumu izvērtē atbilstoši savā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Informācija par Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotajām valsts kompensācijas sistēmām.

Kompensāciju tīšos noziegumos cietušajiem maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā izdarīts noziegums.

Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/80/EK "Par kompensāciju noziegumos cietušajiem"