Tikšanās Prāgā

Administrācijas pārstāvji piedalās Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla (European Judicial Network) civillietās un komerclietās rīkotajā Eiropas Savienības dalībvalstu kontaktpunktu sanāksmē 2022.gada 7. un 8.novembrī Prāgā.

Viens no darba kārtības jautājumiem apspriest kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jautājumiem, kas izriet no Eiropas Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos.

Sanāksmes galvenie temati: starptautiskā sadarbība par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos, juridiskās palīdzības nepieciešamība un tās nodrošināšana, Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, Eiropas Advokātu un juristu apvienību padomes (The Council of Bars and Law Societies of Europerekomendācijas juridiskās palīdzības sistēmas uzlabojumiem u.c. Administrācijas pārstāvju dalība veicinās ciešāku sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, iegūtās atziņas tiks izmantotas, plānojot pakalpojuma pilnveides pasākumus un uzlabojot tā pieejamību un nodrošināšanu.

Par valsts nodrošināto juridisko palīdzību pārrobežu jautājumos vairāk šeit