Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
 

Likumi

-

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums

Ministru kabineta noteikumi

- Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību
- Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību
- Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
- Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību
- Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu
- Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai
- Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru
   

Eiropas savienības normatīvie akti

-

Padomes direktīva 2002/8/EK (2003.gada 27.janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos

- 2004/844/EK: Komisijas Lēmums (2004.gada 9.novembris), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4285)
- 2005/630/EK: Komisijas Lēmums (2005.gada 26.augusts), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK
 - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2016/1919 (2016.gada 26.oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām perosnām Eiropas apcietināšanas ordera procesā