Mēnešalga:
no 1120 euro līdz 1250 euro
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Pils laukums 4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS PIEDZIŅAS NODAĻAS JURISKONSULTA ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

- pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā

- zināšanas juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

- zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās

- prasme argumentēt viedokli

- prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu un analītiskā domāšana

- orientācija uz klientu

Veicamie pienākumi:

- nodrošināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu un izmaksāto valsts kompensāciju cietušajiem piedziņu

- atbildēt uz iesniegumiem kompetences ietvaros

- atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt nodaļu, iestādi citās valsts pārvaldes iestādēs, tiesā, citās organizācijās un starptautiskajās institūcijās

- sniegt priekšlikumus cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas mehānisma un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu piedziņas mehānisma pilnveidošanai, tai skaitā par nepieciešamajiem grozījumiem iekšējos un ārējos normatīvajos aktos.

Mēnešalga:

Mēnešalga no 1120 euro līdz 1250 euro.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036722, Juridiskās palīdzības administrācijā 67515302.

Pretendentiem jāpiesakās līdz