1. Lai saņemtu juridisko palīdzību administratīvajā lietā personai jāvēršas pie tiesas (tiesneša), kas izskata attiecīgo lietu tiesā.
  2. Tiesnesis, izvērtējot lietas sarežģītību un personas mantisko stāvokli pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
  3. Juridiskās palīdzības administrācija ir iestāde, kas veiks tiesneša (tiesas) pieņemtā lēmuma izpildi, tas ir, 7 dienu laikā pēc tiesneša (tiesas) lēmuma saņemšanas norīkos juridiskās palīdzības sniedzēju, kā arī veiks samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību.