Tiesu administrācija saskaņā ar Patvēruma likumu un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu nodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājam gadījumos, kad patvēruma meklētājs vēlas pārsūdzēt:

1.    pilsētas (rajona) tiesā Valsts robežsardzes pieņemtu lēmumu:

 • par reģistrēšanos Valsts robežsardzes struktūrvienībā;
 • par aizturēšanu.

2.    Administratīvajā rajona tiesā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk PMLP) pieņemtu lēmumu:

 • par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas;
 • par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu;
 • par patvēruma meklētāja pārsūtīšanu uz atbildīgo dalībvalsti, kura izskatīs iesniegumu;
 • par iesnieguma izskatīšanas pārtraukšanu;
 • par atteikumu atsākt iesnieguma izskatīšanu;
 • par atteikumu izmaksāt uzturam paredzētos līdzekļus un dienasnaudu.

Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina juridisko palīdzību arī personai, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, gadījumā, ja viņa vēlas pārsūdzēt PMLP lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa zaudēšanu vai atņemšanu.

Termiņus minēto lēmumu pārsūdzēšanai nosaka Patvēruma likums (atkarībā no procedūras veida tie var būt arī ļoti īsi).

Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem saskaņā ar Patvēruma likumu notiek divos veidos:

 • Valsts robežsardze uzaicina juridiskās palīdzības sniedzējus no saraksta, kuru sagatavo TA;
 • PMLP vai Valsts robežsardze nosūta TA lūgumu nodrošināt juridisko palīdzību, savukārt TA norīko juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības sniegšanai.
 • Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšana (tās veidi un apjoms), paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu iesniegšana Juridiskās palīdzības administrācijā un to apmaksa notiek atbilstoši vispārējai kārtībai.
Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem saskaņā ar Patvēruma likumu