Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības – juridiskās konsultācijas, procesuālā dokumenta sastādīšanas un pārstāvības tiesā – nodrošināšana personām, kuras pēkšņi ārēju apstākļu dēļ vai ienākumu līmeņa un īpašumu stāvokļa dēļ nevar nodrošināt savu tiesību aizsardzību, pārrobežu civillietās.
Papildus ir tiesības saņemt: 1) tulka pakalpojumus; 2) tādu tiesas vai kompetentās iestādes pieprasītu un juridiskās palīdzības saņēmēja iesniegtu dokumentu tulkojumu, kuri ir nepieciešami lietas izšķiršanai; 3) to izdevumu samaksu, kas saistīti ar ierašanos uz tiesas sēdēm, ja personas klātbūtne tiesā ir paredzēta likumā vai to pieprasa tiesa, nolemjot, ka attiecīgo personu nevar uzklausīt citādā veidā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Citā Eiropas Savienības dalībvalstī aizpildīta veidlapa, kā arī dokumentu kopijas, kas apliecina veidlapā minētās ziņas, tai skaitā par tiesībām pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, tas ir, ka persona pēkšņi ārēju apstākļu dēļ vai ienākumu līmeņa un īpašumu stāvokļa dēļ nevar nodrošināt savu tiesību aizsardzību, pārrobežu civillietās.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu