Laika posmā no 2012.gada septembra līdz 2012.gada oktobra beigām Juridiskās palīdzības administrācija Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros īstenoja projektu „Nacionālās un pārrobežu valsts juridiskās palīdzības un valsts kompensāciju modeļi, nodrošināšanas un piedziņas procedūras, to īstenošanas problēmas un labākā prakse”. Projekta Nr. CAFP/TM 02 (PA-GRO-300)

Projekta mērķis: iegūt un apmainīties ar zināšanām un pieredzi, izpētīt praktiskos un tiesiskos aspektus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jomā, valsts kompensācijas noziegumos cietušajiem un izmaksāto summu piedziņas jomā.

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

1)      Organizēta un veikta pieredzes apmaiņas vizīte uz Somijas Republiku. Aktivitātes ietvaros organizētas tikšanās ar 4 Somijas iestādēm/organizācijām (Tieslietu ministrija, Helsinku Juridiskās palīdzības birojs, Somijas Advokātu asociācija, Valsts kase);

2)      Organizēta un veikta pieredzes apmaiņas vizīte uz Dānijas Karalisti. Aktivitātes ietvaros organizētas tikšanās ar 4 Dānijas iestādēm/organizācijām (Nevalstiskā organizācija „Kopenhāgenas juridiskā palīdzība”, Dānijas advokātu un tiesību biedrība, Tieslietu ministrijas Civillietu departaments, Kopenhāgenas Austrumu Augstā tiesa).

Veikto aktivitāšu ietvaros iegūta informācija par Somijas Republikas un Dānijas Karalistes iestāžu un organizāciju risinājumiem un labāko praksi saistībā ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, valsts kompensācijas noziegumos cietušajiem un izmaksāto summu piedziņas aspektiem. Somijas Republikas un Dānijas Karalistes iestādēm un organizācijām sniegta informācija par Latvijā ieviestiem risinājumiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, valsts kompensācijas noziegumos cietušajiem un izmaksāto summu piedziņas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā iegūtā informācija ņemta vērā izstrādājot priekšlikumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, valsts kompensācijas noziegumos cietušajiem un izmaksāto summu piedziņas procedūru pilnveidošanai Latvijā.