Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana 2-18.19/5 SIA "Baltic Netcar" Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,99 euro 05.04.2021

Vispārīgā vienošanās „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra, Valsts kompensācijas reģistra un biznesa atbalsta moduļa (paziņojumu elektroniskās apstrādes modulis) uzturēšana un izmaiņu pieprasījumu realizēšana”

(Līgums)

JPA 2012/1

2-18.19/6

Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 347107,44 EUR 17.04.2023

Uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas līgums atbilstoši Vispārīgās vienošanās „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra, Valsts kompensācijas reģistra un biznesa atbalsta moduļa (paziņojumu elektroniskās apstrādes modulis) uzturēšana un izmaiņu pieprasījumu realizēšana” nosacījumiem

(Līgums)

JPA 2012/1

2-18.19/7

Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 20000,00 EUR  17.04.2021
Par telpu uzkopšanu Juridiskās palīdzības administrācijas vajadzībām 2-18.19/8 "SOL Baltics OU Latvijas Filiāle" Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 30956,76 EUR 01.05.2022
Par pasta pakalpojumiem 2-18.19/9  VAS "Latvijas Pasts" Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 41999,00 EUR 30.04.2024
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.1 "Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā" izpildi 2-18.19/14 Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 6300,00 EUR 11.08.2019
Par biroja krēslu iegādi  2-18.19/15 SIA "RKP" 2272,09 12.07.2019
Valsts informācijas sistēmas „Valsts kompensācijas reģistrs” uzturēšana  2-18.19/16 SIA „iSoft Solutions” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro 31.12.2019  
Par tulkošanas pakalpojumiem  2-18.19/17 SIA "POLYGLOT tulkojumi" Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro 13.08.2021  
 Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.2 "Klasifikatora rediģēšana, ierakstu veidošana un informācijas atspoguļošana un sistēmas kopīgo klasifikatoru ierakstu veidošana" izpildi  2-18.19/18 Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 15300,00 EUR 29.10.2019  
Mācību kurss profesionālajā angļu valodā 25 nodarbību apjomā  2-18.19/20 Pakalpojuma sniedzējs V.Valdmane Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 1000,00 EUR 31.12.2020

Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.3 "Informācijas apmaiņas kanāla starp VKC reģistru un IR IS izveidošana" izpildi

 2-18.19/21 Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 7920,00 EUR 22.11.2019  
Polikarbonāta stikla aizsargsienas izgatavošana, piegāde un montāža  2-18.19/23 SIA "FILKIR" 665,50 EUR 23.12.2019  
Frankēšanas mašīnas "Francotyp" piegāde, uzstādīšana un klišeju izgatavošana  2-18.19/24 SIA "Posttech" 2159,85 EUR 20.12.2019
Ārējās tīmekļvietnes uzturēšana, dizaina un programmatūras uzlabojumu veikšana  2-18.19/27 SIA "ALT RD" Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro 23.12.2021
Valsts informācijas sistēmas „Valsts kompensācijas reģistrs” uzturēšana  2-18.19/28 SIA “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro 30.12.2020
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.4 "Atskaite par valsts nodrošinātās juridiskās plaīdzības sniegšanu kriminālprocesā atbilstoši personas procesuālajam statusam"  2-18.19/25 Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 4500,00 euro 12.01.2020

Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.5 pieteikumu apkopojums

 2-18.20/1 Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 4320,00 euro 13.01.2020
Par dzeramā ūdens piegādi  2-18.20/2 SIA "Eden Springs Latvia" Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro 20.03.2023

Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.6 pieteikumu apkopojums

2-18.20/5 Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 5760,00 euro 19.07.2020
Veselības apdrošināšana 2-18.20/8 "ERGO Life Insurance SE" Latvijas filiāle Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 13753,79 euro 30.09.2022
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.7 auditācijas pierakstu plānveida analīze
 
2-18.20/12 Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 11160,00 euro 20.12.2020
Līgums par programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu un pašvaldības datu izplatīšanu 2-18.20/13 SIA “ZZ Dats” Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro 01.12.2023