Aizpildītu pieprasījuma veidlapu var iesniegt:

● izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv;

● elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu to nosūtot uz e-adresi;

● nosūtot pa pastu Tiesu administrācijai, (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010) ;

● klātienē - Tiesu administrācijā (Pils laukumā 4, Rīgā):

● elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu to nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@ta.gov.lv.

Pieņemšanas laiki