Lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā personai jāvēršas pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša).