Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

  • tā pieprasīta nepamatoti;
  • ir nokavēts valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ;
  • konstatēts, ka cietušais pieprasot valsts kompensāciju, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
  • cietušais ir saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” paredzēto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to.

    Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasīšanas kārtību un nosacījumiem bez maksas var saņemt Tiesu administrācijas klientu pieņemšanas servisā vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.