Cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju atmaksāt valsts budžetā var būt pienākums gan cietušajam, gan noziedzīga nodarījuma izdarītājam, tās piedziņa tiek īstenota trīs veidos, atkarībā no kriminālprocesa stadijas, kurā valsts kompensācija izmaksāta, bet piespiedu izpildi nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs.

Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju vai tās daļu ir:
 


1) cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav paziņojis Tiesu administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas;
 


2) noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kurš atzīts par vainīgu, pamatojoties uz notiesājošu spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ.
 


Ja cietušajam valsts kompensācija izmaksāta nepabeigtā kriminālprocesā un nav uzsākta tiesas izmeklēšana pirmās instances tiesā, pieteikuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts interesēs uzturēšanu spēkā un apmierināšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ja uz lēmuma par valsts kompensāciju pieņemšanas brīdi kriminālprocess ir pabeigts un tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, Tiesu administrācija ar lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas apmērā un informē par to cietušo vai viņa pārstāvi un zvērinātu tiesu izpildītāju.

Ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ vai pabeigts un tā ietvaros cietušajam izmaksātā valsts kompensācija par labu valstij ar spēkā stājušos gala nolēmumu nav piedzīta, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja Tiesu administrācija nodrošina, pieņemot lēmumu (administratīvo aktu).

Arī gadījumos, kad izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa nodrošināma no cietušā, Tiesu administrācija par to pieņem lēmumu (administratīvo aktu).