Astoņdesmit četri zvērināti advokāti un vienpadsmit zvērinātu advokātu palīgi un to patroni no visas Latvijas ir piekrituši sniegt bezmaksas juridisko palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, kas bijuši spiesti atstāt savas pilsonības valsti sakarā ar Krievijas uzsākto karadarbību. Saraksts ar palīdzības sniedzējiem aizvien tiek papildināts.

Ukrainas valstspiederīgie, kuriem nepieciešama juridiska palīdzība, varēs sazināties ar jebkuru zvērinātu advokātu no pieejamā saraksta pēc savas izvēles vai arī saņemt konsultācijas Rīgas koordinācijas centrā. Plašāka informācija par Rīgas koordinācijas centru pieejama
šeit.