Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanai no 01.01.2024. vērsies  Tiesu administrācijā!

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanu no 2024. gada 1.janvāra nodrošinās Tiesu administrācija.

Pakalpojumu sniegšanas nosacījumos un procesos izmaiņas netiek plānotas.

Juridiskās palīdzības administrācija sagatavoja atbildes uz iespējamiem jautājumiem saistībā ar tās kompetences nodošanu Tiesu administrācijai un turpmāku pakalpojumu nodrošināšanu.

Iespējamie jautājumi un atbildes:

1. Kā par Juridiskās palīdzības administrācijas pievienošanu Tiesu administrācijai ir informēti pakalpojumu saņēmēji un sadarbības partneri?

Informācija iestāžu: Tieslietu ministrijas, Juridiskās palīdzības administrācijas un Tiesu administrācijas tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos par izmaiņām tiek izplatīta kopš attiecīgā Ministru kabineta lēmuma un rīkojuma pieņemšanas 2023.gada 13.jūlijā. Sadarbības partneriem ir nosūtīti informatīvie materiāli, savukārt klienti individuāli tiek informēti nosūtītajos dokumentos (lēmumos, informatīvajās vēstulēs).

 

2. Kur un kādā kārtībā varēs vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanai?

Iesniegumus attiecīgo pakalpojumu saņemšanai varēs iesniegt:

  • izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv;
  • elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu to nosūtot uz Tiesu administrācijas e-adresi;
  • elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu to nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@ta.gov.lv.
  • nosūtot pa pastu Tiesu administrācijai, Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010;
  • klātienē, ievietojot pastkastē, - Tiesu administrācijā, Pils laukums 4, Rīga, LV - 1050.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidlapas palīdz aizpildīt un nosūtīt arī pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, savukārt valsts kompensācijas cietušajiem veidlapas – kriminālprocesa virzītāji.

 

3. Vai Tiesu administrācija sadarbosies ar tiem pašiem juridiskās palīdzības sniedzējiem, ar kuriem bija noslēgti juridiskās palīdzības līgumi? Vai personām ir jārēķinās ar to, ka to lietās būs cits juridiskās palīdzības sniedzējs?

Tiesu administrācija sadarbosies ar tiem pašiem juridiskās palīdzības sniedzējiem, personām to lietās cits juridiskās palīdzības sniedzējs netiks norīkots.

 

4. Kas notiks ar nosūtītajiem iesniegumiem pakalpojumu saņemšanai, par kuriem lēmumi līdz 2023.gada 29.decembrim netiks pieņemti?

Lēmumus normatīvajos aktos noteiktajos termiņos par tiem iesniegumiem, kas Juridiskās palīdzības administrācijā netiks izvērtēti līdz 2023.gada 29.decembrim, pieņems Tiesu administrācija.

 

5. Kur es varu noskaidrot atbildes uz citiem jautājumiem par pakalpojumiem, ja tādi rastos?

Aicinām sazināties, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8001801.