attēls

Apkopoti Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas izpildes darbības rezultatīvie rādītāji. Juridiskās palīdzības nodrošināšanai 2022.gada pirmajā pusgadā no valsts budžeta izmaksāti 714 900,78 euro.

Juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojuma nodrošināja 123 juridiskās palīdzības sniedzēji.

Pārskata periodā ir samazinājies pieprasījumu skaits valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesos.

Personas pēc juridiskās palīdzības joprojām pārsvarā vēršas saistībā ar ģimenes strīdiem (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa bērna vai savam uzturam, paternitātes noteikšana, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana, saskarsmes tiesību noteikšana, pagaidu aizsardzība pret vardarbību u.c.), saistību tiesību un dzīvokļa tiesību strīdiem (īres un komunālo pakalpojumu samaksas strīdi, dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšana un izlikšana no tās u.c.), kā arī  parāda un zaudējumu piedziņas jautājumos.

Pārskata periodā bija ievērojama iedzīvotāju interese par juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām saistībā ar parādu piedziņu, atbrīvošanu no parādsaistībām (Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums) un fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Iedzīvotāji aktīvi ir izmantojuši bezmaksas informatīvo tālruni 800 01 801, lai noskaidrotu jautājumus gan par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, gan par valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanas iespējām un citos jautājumos, pārskata periodā saņemti 2794 zvani.

Ar darbības rezultātu pārskatu aicinām iepazīties šeit.

1.pusgads