2022. GADA  DARBĪBAS  REZULTATĪVIE  RĀDĪTĀJI

Apkopoti valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas izpildes darbības rezultatīvie rādītāji. Juridiskās palīdzības nodrošināšanai 2022.gadā no valsts budžeta izmaksāti 1 475 827,72 euro.

Juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojuma uz pārskata perioda beigām nodrošināja 116 juridiskās palīdzības sniedzēji.

Pārskata periodā ir samazinājies pieprasījumu skaits valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesos.

Personas pēc juridiskās palīdzības joprojām pārsvarā vēršas saistībā ar ģimenes strīdiem (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa bērna vai savam uzturam, paternitātes noteikšana, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana, saskarsmes tiesību noteikšana, pagaidu aizsardzība pret vardarbību u.c.), tomēr pieauga arī pieprasījumu skaits saistībā ar parāda un zaudējumu piedziņu.

Ņemot vērā ar ārējo drošību saistītu situāciju, palielinājies pieprasījumu skaits juridiskās palīdzības nodrošināšanai patvēruma meklētājiem.

Iedzīvotāji aktīvi ir izmantojuši bezmaksas informatīvo tālruni 800 01 801, lai noskaidrotu jautājumus gan par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, gan par valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanas iespējām un citos jautājumos, pārskata periodā saņemti 5398 zvani.

Ar darbības rezultātu pārskatu aicinām iepazīties ŠEIT