Valsts kompensācijas piedziņas lietu rezultāti 2023.gadā

Tiesu administrācijas Valsts kompensācijas cietušajiem nodaļā apkopoti valsts kompensācijas piedziņas lietu rezultāti par 2023.gadu. No kontrolē esošajām 5224 piedziņas lietām slēgtas 550, savukārt 596 reģistrētas kā jaunas lietas, kurās uzsākts piedziņas process.

238 lietas tika pabeigtas ar izpildi, savukārt 312 lietas tika slēgtas bez piedziņas turpināšanas. Pēc apkopotajiem datiem var secināt, ka visbiežākais administratīvās lietas pabeigšanas iemesls ir tas, ka lietās ir iestājies kriminālatbildības noilgums un nav noskaidrots noziedzīgā nodarījuma izdarītājs.

Cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa tiek nodrošināta TA izdodot  administratīvus aktus vai kriminālprocesa ietvaros, kriminālprocesa virzītājiem (atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kompetencei), izlemjot jautājumu par piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītājiem.