Valsts kompensācijas piedziņas lietu rezultāti 2022.gadā

Juridiskās palīdzības administrācijā apkopoti valsts kompensācijas piedziņas lietu rezultāti par 2022.gadu. No kontrolē esošajām 5191 piedziņas lietām slēgtas 568 lietas, savukārt 652 reģistrētas kā jaunas lietas, kurās uzsākts piedziņas process.

Pēc apkopotajiem datiem var secināt, ka visbiežākais administratīvās lietas pabeigšanas iemesls ir tas, ka lietās ir iestājies piespiedu izpildes noilgums un kriminālatbildības noilgums. 297 lietas tika slēgtas bez piedziņas turpināšanas, savukārt 271 lietas tika pabeigtas ar izpildi.