diagramma

Apkopoti Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas izpildes darbības rezultatīvie radītāji. Administrācijā 2022.gada pirmajā pusgadā saņemti 364 valsts kompensācijas pieprasījumi, kas ir par 4% vairāk kā 2021.gada pirmajā pusgadā.

Valsts kompensācijās izmaksāti 733 551,27 euro. Savukārt piedziņas procesā atgūti ir 187 762 euro.

2022.gada pirmajā pusgadā ir pieņemti 327 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu un 38 lēmumi par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju. Kopējais pieņemto lēmumu skaits 2022.gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2021.gada pirmo pusgadu ir palielinājies par 8%.

Ar Covid 19 izplatības pārvaldību saistītie ierobežojumi nav ietekmējuši pakalpojuma nodrošināšanu un pieejamību. Administrācija valsts kompensācijas izmaksu turpinājusi nodrošināt arī valstī noteikto ierobežojumu laikā, nodrošinot klientu apkalpošanu attālināti. Klientu konsultēšanai par valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanas kārtību tika nodrošināta bezmaksas informatīvā tālruņa 800 01 801 darbība.  Tāpat tika nodrošināta cietušo atbalsta tālruņa līnijas 116 006  uzturēšana, kuras darbību, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, nodrošina biedrība “Skalbes”. Pārskata periodā  sniegtas 583 telefona konsultācijas, savukārt saziņu tīmekļvietnes cietusajiem.lv čatā izmantojušas 404 personas.

Pieteikumu valsts kompensācijai var iesniegt  trīs gadu laikā no dienas, kad persona atzīta par cietušo. Valsts kompensāciju izmaksā likumā “Par valsts kompensāciju” noteiktajos gadījumos arī, ja kriminālprocess nav pabeigts un nav noskaidrots noziedzīga nodarījuma izdarītājs.

Ar darbības rezultātu pārskatu aicinām iepazīties šeit.