Valsts kompensācijas cietušajiem 2022.gadā

Apkopoti Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas izpildes darbības rezultatīvie radītāji. Administrācijā 2022.gadā saņemti 737 valsts kompensācijas pieprasījumi, kas ir par 8% vairāk kā 2021.gadā.

Valsts kompensācijās izmaksāti 1 483 865 euro. Savukārt piedziņas procesā atgūti ir 374 352,10 euro.

2022.gadā ir pieņemti 652 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu un 69 lēmumi par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju. Kopējais pieņemto lēmumu skaits 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021.gadu ir palielinājies par 6%.

Klientu konsultēšanai par valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanas kārtību tika nodrošināta bezmaksas informatīvā tālruņa 800 01 801 darbība.  Tāpat tika nodrošināta cietušo atbalsta tālruņa līnijas 116 006  uzturēšana, kuras darbību, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, nodrošina biedrība “Skalbes”. Pārskata periodā  saņemti 1093 zvani, savukārt tīmekļvietnes cietusajiem.lv čatā saņemtas 760 ziņas.

Pieteikumu valsts kompensācijai var iesniegt  trīs gadu laikā no dienas, kad persona atzīta par cietušo. Valsts kompensāciju izmaksā likumā “Par valsts kompensāciju” noteiktajos gadījumos arī, ja kriminālprocess nav pabeigts un nav noskaidrots noziedzīga nodarījuma izdarītājs.

Ar darbības rezultātu pārskatu aicinām iepazīties ŠEIT.