Apkopoti Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas izpildes darbības rezultatīvie radītāji. Administrācijā 2021.gadā saņemti 680 valsts kompensācijas pieprasījumi, valsts kompensācijās izmaksāti 1 228 571,21 euro, kas ir par 9% vairāk nekā 2020.gadā. Valsts budžetā no noziedzīga nodarījuma izdarītājiem piedzīti 303 076,52 euro.

2021.gadā saņemti 680 valsts kompensācijas pieprasījumi, pieņemti 678 lēmumi par valsts kompensāciju. No tiem 615 lēmumi - par valsts kompensācijas izmaksāšanu, t.sk. 162 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksāšanu nepilngadīgajiem cietušajiem, 84% jeb 136 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu pieņemti sakarā ar aizskartu nepilngadīgā cietušā tikumību vai dzimumneaizskaramību.

Secināts, ka ar Covid 19 izplatības pārvaldības saistītie ierobežojumi nav būtiski ietekmējuši pakalpojuma nodrošināšanu un pieejamību. Administrācija valsts kompensācijas izmaksu turpinājusi nodrošināt arī valstī noteikto ierobežojumu laikā, nodrošinot klientu apkalpošanu attālināti. Klientu konsultēšanai par valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanas kārtību tika nodrošināta bezmaksas informatīvā tālruņa 800 01 801 darbība.  Tāpat tika nodrošināta cietušo atbalsta tālruņa līnijas 116 006  uzturēšana, kuras darbību, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, nodrošina biedrība “Skalbes”. Pārskata periodā  sniegtas 1374 telefonkonsultācijas.

Pieteikumu valsts kompensācijai var iesniegt  trīs gadu laikā no dienas, kad persona atzīta par cietušo. Valsts kompensāciju izmaksā likumā “Par valsts kompensāciju” noteiktajos gadījumos arī, ja kriminālprocess nav pabeigts un nav noskaidrots noziedzīga nodarījuma izdarītājs. Pārskata periodā 90% gadījumos valsts kompensācija pieprasīta pirms kriminālprocesā pieņemts gala nolēmums.