05-06-2024 tikšanās ar juridiskās palīdzības sniedzējiem

2024.gada 5.jūnijā Tiesu administrācija tikās ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem, kas sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, noteikta veida administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā, lai pārrunātu aktualitātes, 2023.gada rezultatīvos rādītājus, e-pakalpojuma -  e-paziņojums sākotnējos darbības rezultātus, sadarbību ar juridiskās palīdzības sniedzējiem (lietu kategorijas kādās sniedz juridisko palīdzību, pietiekamība un sūdzību izskatīšanas rezultāti), kā arī plānotās atlīdzības izmaiņas un turpmākās aktivitātes.

Vienlaikus tika sniegta informācija par aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda Plus projekta “Pieeja tiesiskumam” ietvaros, kura mērķis ir attīstīt valsts nodrošināto juridisko atbalsta sistēmu, paplašinot mazāk aizsargāto personu piekļuvi tiesu sistēmai.

Projekta ietvaros tiks:

  • reformēta un efektivizēta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēma;
  • celta profesionālā kvalifikācija valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmai piederīgajām personām;
  • integrēta mediācija valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā;
  • īstenoti informatīvie pasākumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem pakalpojumu pieejamību.

Projekta īstenošanas uzsākšana ir 2024.gada 3.jūnijs, un tas tiks īstenots līdz 2027.gada 2.jūnijam.