ekranuznemums-2023-11-22-164531

Trešdien, 22. novembrī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere darba vizītē apmeklēja Juridiskās palīdzības administrāciju (JPA), kur klātienē iepazinās ar administrācijas darbiniekiem un apsprieda administrācijas apvienošanu ar Tiesu administrāciju.

No 2024. gada 1. janvāra Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas pārņems Tiesu administrācija. Lēmums pieņemts, izvērtējot iestāžu funkcijas, ar mērķi padarīt tās efektīvākas. Apvienojot resursus vienā iestādē, tiks mazināta valsts pārvaldes sadrumstalotība, vienlaikus nodrošinot pieejamo resursu pilnvērtīgu izmantošanu.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Apvienošanas procesā kā divas prioritātes esmu izvirzījusi darba vietu saglabāšanu visiem darbiniekiem, kuri to vēlas, kā arī juridiskās palīdzības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu. Turpināsim strādāt, lai paplašinātu bezmaksas juridiskas palīdzības pieejamību nākotnē plašākai sabiedrībai un tādā veidā veicinātu arī visu Latvijas iedzīvotāju labklājību.”

Līdz šim 2023. gadā Juridiskās palīdzības administrācija ir pieņēmusi 788 lēmumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā. Iedzīvotāji visbiežāk saņem juridisko palīdzību par ģimenes tiesībām, par zaudējumu vai parāda piedziņu, par saistību tiesībām, tai skaitā dzīvokļu tiesībām, kā arī par pagaidu aizsardzību pret vardarbību un īpašuma lietu tiesībām. Vienlaikus 2023. gadā JPA ir pieņēmusi 509 lēmumus par valsts kompensācijas izmaksāšanu cietušajiem – izmaksājot ap 1,4. milj. eiro.

Kā biežākie iemesli ģimenes tiesību jomā, kāpēc cilvēki vēršas JPA, ir saskarsme ar bērniem un vardarbība ģimenē. JPA atgādina, ka gan emocionālās, gan fiziskās vardarbības gadījumos ir iespējams saņemt bezmaksas juridisko atbalstu.

Vizītes laikā JPA direktora vietniece Jeļena Bārbale norādīja, ka Krievijas un Baltkrievijas izvērstais hibrīdapdraudējums uz valsts robežas ir palielinājis patvēruma meklētāju un izraidāmo ārzemnieku skaitu, kuri meklē palīdzību JPA.