parādi

No 2021. gada 15. novembra līdz 17. novembrim tika veikta administrācijas sadarbības partneru - juridiskās palīdzības sniedzēju aptauja. Tās mērķis bija novērtēt sadarbības rezultātus, noskaidrot viedokli par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieejamību, efektivitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Novērtējot aptaujas rezultātus un sniegtos viedokļus, secināts, ka juridiskās palīdzības sniedzēji kopumā pozitīvi novērtē sadarbību ar administrāciju līgumu slēgšanā un klientu norīkošanā, kā arī neskata būtiskus šķēršļus pakalpojumu nodrošināšanā ārkārtējās situācijas laikā.

Attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem sistēmas efektivitātei juridiskās palīdzības sniedzēji galvenokārt norādījuši uz nepieciešamību palielināt samaksas apmēru par sniegto juridisko palīdzību, juridiskās palīdzības apjomu klientam, kā arī uz nepieciešamību turpināt administrēšanas procesu digitalizēšanu un veicināt informācijas (par pakalpojumu) pieejamību.

Uz 2021. gada 15. novembri tika noslēgti 127 juridiskās palīdzības līgumi, 53% juridiskās palīdzības sniedzēju ar administrāciju sadarbojas ilgāk par 5 gadiem. Aptaujā piedalījās un savu viedokli izteica 96 juridiskās palīdzības sniedzēji.