Pieaugot minimālajai mēneša darba algai līdz 380 euro, personām, kuras tiks atzītas par cietušajiem pēc 2017.gada 1.janvāra, palielināsies izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs.

Likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” maksimālā izmaksājamā valsts kompensācija noteikta piecu minimālo mēneša darba algu apmērā. Valsts kompensāciju aprēķina, ievērojot minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.

Valsts kompensāciju izmaksā cietušajiem, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Valsts kompensāciju var pieprasīt gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt, iesniedzot Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu.

Par valsts kompensācijas izmaksāšanu atbildīgā iestāde ir Juridiskās palīdzības administrācija.

Papildus informācija: www.jpa.gov.lv, bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001801.