Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīne Pommere
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīne Pommere

2024.gada 21. februārī norisinājās projekta "Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)" noslēguma pasākums.

Projekta mērķis bija radīt pamatu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas stiprināšanai un paplašināšanai, izveidojot sākotnējās juridiskās palīdzības mehānismu, ietverot kvalitātes standartu noteikšanu, pilotprojekta ietvaros praksē pārbaudot iespēju sākotnējās juridiskās palīdzības sniegšanā iesaistīt pašvaldību sociālo dienestu darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un augstskolu juridiskās prakses studentus. Projekta ietvaros izstrādāta arī mācību programma sākotnējās juridiskās palīdzības sniedzējiem, kas ietver rekomendācijas nepieciešamajām prasmēs un profesionālajām zināšanām.

Savukārt, lai veicinātu mediācijas izmantošanu un integrēšanu juridiskās palīdzības sistēmā, izmēģinātas jaunas pieejas starpinstitucionālas apmācības tiesu sistēmā strādājošiem profesionāļiem.

Plašāk par noslēguma pasākumu un projektu: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/ari-pec-eiropas-padomes-finanseta-projekta-nosleguma-turpinasies-mediacijas-un-juridiskas-palidzibas-pieejamibas-stiprinasana.