Publiskais pārskats par 2022.gadu

Juridiskās palīdzības administrācija publicējusi 2022.gada publisko pārskatu, kurā pieejama informācija par iestādes 2022.gada darba rezultātiem, finansējuma izlietojumu un plānotajām prioritātēm 2023.gadā.

Pārskata periodā pieauga valsts kompensācijas cietušajiem pieprasījumu skaits un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņas apmērs. Ņemot vērā izveidojušos starptautisko situāciju, ievērojami pieauga pieprasījumu skaits juridiskās palīdzības saņemšanai patvēruma meklētājiem.

Lai efektivizētu un stiprinātu iestādes administratīvo kapacitāti, attīstīti jauni digitālie risinājumi un nodrošināta dalība vairākos starptautiski finansētos projektos (projekts “Pieejas tiesai stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”, Eiropas Sociālā fonda Plus projekta “Pieeja tiesiskumam” aktivitāšu plānošana un normatīvā regulējuma izstrāde).

2023.gada prioritātes ir turpināt veikt pasākumus iestādes pakalpojumu pieejamības paplašināšanai (valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem plašākai pieejamībai), tehniskā risinājuma ieviešanai - juridiskās palīdzības sniedzējiem paziņojumu par juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā iesniegšanai un apstrādei tikai elektroniski, kā arī turpmākai dalībai gan minētajos projektos, gan kā partneriem E-lietas 2 izstrādes ietvaros.

Iepriekšējie Juridiskās palīdzības administrācijas publiskie pārskati