ES bilde projekts

Eiropas Komisija un Tieslietu ministrija 2023.gada 11.janvārī noslēdza līgumu par projekta “Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros” (Strengthening the capacity of the Latvian national judicial cooperation network within the EJN) (LVJUCO projekts) īstenošanu.

Tieslietu ministrija ir projekta vadošais partneris, savukārt Juridiskās palīdzības administrācija, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Sertificētu mediatoru padome un Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija piedalās kā asociētie partneri. Projekta partneri 2023.gada 2.martā parakstīja sadarbības līgumu.

Projekta mērķis ir stiprināt un veicināt Latvijas tiesiskās sadarbības tīkla (LTST) kapacitāti, tādējādi palielinot nacionālo ieguldījumu Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) darbībā un stiprinot ETST tīkla spējas un atpazīstamību kopumā. Projekta ietvaros tiks sekmēta tiesiskā sadarbība starp kompetentajām iestādēm un veicināta sabiedrības informētība par nacionālo tiesiskās sadarbības tīklu.

Plašāka informācija pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.