JPA_kompetence

Šodien, 26.maijā, Juridiskās palīdzības administrācija Siguldas novadā un Saldus novadā sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības “Sociālais dienests”,  Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” un Siguldas novada bāriņtiesas darbiniekiem, kā arī ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas darbiniekiem attālināti rīkoja semināru „Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība maznodrošinātām un trūcīgām personām un valsts kompensācija cietušajiem” par administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un lai pilnveidotu administrācijas sniegto pakalpojumu – valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensāciju cietušajiem pieejamību.