Darbības rezultatīvie rādītāji norāda, ka pieaudzis personu skaits, kas izmanto iespēju pieprasīt valsts kompensāciju. 2016.gadā saņemti 770 valsts kompensācijas pieprasījumi, kas ir par 7% vairāk nekā 2015.gadā, valsts kompensācijās izmaksāti 764 521 euro.

Administrācijā saņemti 2209 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam civilstrīdos un administratīvajās lietās. Kopumā saņemti 24 739 juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, t.sk. kriminālprocesos,  izmaksāti 2 035 197, 50 euro.