Ceturtdien, 2. februārī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz sniegt finansiālu atbalstu administratīvā procesa ietvaros sarežģītās lietās personām, kuras to nevar atļauties mantiskā stāvokļa dēļ, un Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs lietās, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu.

Efektīvāk nodrošinās Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs

Jaunais regulējums izstrādāts ar mērķi nodrošināt efektīvāku Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzību, lai būtiski samazinātu to gadījumu skaitu, kad vecākiem tiek nepamatoti pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, kā arī lai sekmētu bērnu tiesību ievērošanu iespējami labākā veidā.

Turpmāk gadījumos, kad ārvalstīs tiks uzsākts vai jau būs uzsākts process par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, un persona nevarēs saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību ārvalstīs vai tā tiks atteikta lietas neperspektīva iznākuma dēļ, persona varēs personiski vai pa pastu (tajā skaitā elektronisko pastu) vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā vai ārvalsts konsulārajā dienestā un lūgt finansiālo atbalstu, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar bērna tiesību aizsardzību ārvalstīs.

Finansiālais atbalsts tiks nodrošināts konsultācijai, iestādes lēmuma apstrīdēšanai vai tiesvedībā. Finanšu līdzekļi netiks izsniegti pašai personai, bet gan ārvalstīs sniegto juridisko palīdzību apmaksās Juridiskās palīdzības administrācija. Ja personai par juridisko palīdzību tiks izrakstīts rēķins lielākā apmērā, rēķina starpība būs jāsedz pašai personai.

Finansiālā atbalsta nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi tiks segti no Juridiskās palīdzības administrācijas budžeta, neprasot papildus finansējumu no valsts budžeta.

Izmaiņas likumā stāsies spēkā no 2017. gada 1. aprīļa.

Bezmaksas juridiskā palīdzība sarežģītās administratīvajās lietās

Ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma grozījumiem paredzēts, ka sarežģītās administratīvās lietās valsts nodrošināto juridisko palīdzību būs iespējams saņemt arī personām, kuras to nevar atļauties mantiskā stāvokļa dēļ.

Turpmāk šādas personas varēs pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību sarežģītā tiesas procesā. Personai būs iespēja saņemt juridisko palīdzību līdz brīdim, kad spēkā būs stājies tiesas galīgais nolēmums.

Līdz šim valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība bija pieejama tikai noteiktās kategoriju lietās (pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros, bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros).

Izmaiņas likumā stāsies spēkā no 2017. gada 1. martā.