Aktuāli
Apliecības

Ar mērķi stiprināt tiesiskumu, paplašinot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, t.sk. sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības pakalpojuma tvērumu, un uzlabojot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieejamību. Strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta "Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)" ietvaros š.g. 20.septembrī tika organizētas* sākotnējās palīdzības sniedzēju (pašvaldību sociālo dienestu, aprūpes un krīžu centru darbinieku, nevalstisko organizāciju pārstāvju, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra pārstāvja) mācības, kur attiecīgi sniedzēji tika informēti gan par projekta norisi un organizatoriskajiem jautājumiem, gan iepazīstināti ar civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību pamatiem.

Mācību organizēšana ir nepieciešama sekmīgai plānotā sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības pilotprojekta norisei, kad bez maksas iedzīvotāji varēs saņemt vispārēju informāciju un konsultāciju par sev interesējoša jautājuma risinājumu, tādā veidā mudinātu apzināties nepieciešamību risināt juridiska rakstura problēmas to agrīnajā stadijā.

Pilotprojekta norise plānota no š.g. 2.oktobra līdz 8.decembrim, tādā veidā dodot pamatu iegūt praktisku pieredzi un atziņas, kas tiks izmantotas sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības pakalpojuma pastāvīgai ieviešanai.

Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.tm.gov.lv/lv/projekts/projekts-stiprinat-pieeju-tiesiskumam-latvija-veicinot-mediacijas-un-valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-pakalpojumus-2-dala.

 

*mācību organizators zvērinātu advokātu birojs “CersJurkāns” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru.