2017.gada 2.februārī Saeima atbalstīja likumprojektus “Grozījumi Administratīvā procesa likumā” un “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”, kas no 2017.gada 1.marta paredz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu fiziskām personām administratīvajās lietās tiesā, ievērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas mantisko stāvokli.

Grozījumos noteikti valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanas un pārtraukšanas noteikumi (sk. shēmu).

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršana būs tiesneša (tiesas) kompetencē, savukārt tiesneša (tiesas) lēmuma izpilde paredzēta Juridiskās palīdzības administrācijai, norīkojot konkrētu juridiskās palīdzības sniedzēju.

Izdevumi, kas saistīti ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā, tiks segti no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.