Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2023.-2026.gadam

Definējot politikas mērķus un attīstības virzienus, apstiprināta Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2023.-2026.gadam. Administrācijas darbības prioritāte - veicināt tiesiskuma principa ievērošanu mazāk aizsargātāko personu grupu interešu aizstāvēšanai, ir absolūta.

Jeļena Bārbale, Juridiskās palīdzības administrācijas direktora pienākumu izpildītāja norāda:

Uz klientu orientēts, efektīvs un tehnoloģiski attīstīts valsts pārvaldes serviss ir mūsu prioritāte. Uzticība valsts pārvaldei un tiesu sistēmai ir mūsu virsvērtība. Šī ir administrācijas darbības stratēģija 2023. – 2026.gadam, kurā tiek plānota turpmāka izvirzīto prioritāšu īstenošana un iezīmēti attīstības virzieni, tā ir platforma mūsu turpmākajām diskusijām un sasniegumiem.

Ar Juridiskās palīdzības administrācijas stratēģiju 2023.-2026. gadam varat iepazīties ŠEIT