Darbības rezultatīvie rādītāji 2023. gada 1. pusgadā.

Apkopoti valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas izpildes darbības rezultatīvie rādītāji. Juridiskās palīdzības nodrošināšanai 2023.gada 1.pusgadā no valsts budžeta izmaksāti 805394,99 euro.

2023. gada 1.pusgadā ir saņemti 596 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, kas ir par 14,26% vairāk nekā 2022. gada 1. pusgadā.

Salīdzinot šī gada 1.pusgada pārskata perioda datus ar 2022.gada 1.pusgada datiem, var secināt, ka šogad personas visvairāk (69,95%) vēlējušās risināt dažādus ģimenes tiesību strīdus (2022. gada 1.pusgadā ģimenes strīdu lietas bija 53% no kopējā pieņemto lēmumu skaita).

Uz 2023.gada jūnija pēdējo dienu spēkā bija 111 juridiskās palīdzības līgumi (84 ar zvērinātiem advokātiem, 3 ar zvērinātiem advokātu palīgiem, 23 ar juristiem un 1 ar augstskolu).

Iedzīvotāji aktīvi izmanto JPA bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, lai noskaidrotu jautājumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem saņemšanas iespējām. Pārskata periodā saņemti 2299 zvani.

 

Ar darbības rezultātu pārskatu aicinām iepazīties  - https://www.jpa.gov.lv/lv/darbibas-rezultati