Klientu aptaujas dati

Lai noskaidrotu cietušo personu viedokli par saņemto pakalpojumu kvalitāti no 2023.gada 5.septembra līdz 30.novembrim Juridiskās palīdzības administrācijā[1]  (turpmāk - administrācija) tika veikta cietušo personu aptauja, kuri 2023. gadā saņēmuši valsts kompensācijas izmaksu. Administrācijā saņemtas 26 respondentu atbildes, kas ir 17% no 150 izsūtītām aptaujas anketām.

Vairākums aptaujāto respondentu ir apmierināti ar iestādes sniegto pakalpojumu. Līdzīgi kā iepriekš, vairums cietušie apliecināja, ka bijusi veiksmīga sadarbība ar procesa virzītāju, un visbiežāk tieši procesa virzītājs darījis zināmu par iespēju vērsties administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu. Pozitīvi vērtējams fakts, ka 24 cietušajiem no 26 nav radušās grūtības aizpildīt veidlapu “Cietušā valsts kompensācijas pieprasījums”. Tāpat 25 cietušie no 26 atzīmēja, ka administrācijas izsniegtajos lēmumos un vēstulēs ietvertā informācija bija viegli uztverama un saprotama.

Aptaujātie respondenti pozitīvi vērtē likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktās tiesības uz valsts kompensāciju pirms kriminālprocesa pabeigšanas, jo nepieciešams ātri segt ārstēšanas un citus izdevumus noziedzīgā nodarījuma seku novēršanai un vainīgais nevar atlīdzināt kaitējumu vai arī nav noskaidrots. Aptaujas rezultāti liecina, ka liela daļa no aptaujātajiem respondentiem nav zinājuši vai nav izmantojuši bezmaksas informatīvo tālruni 116006 ,,Palīdzības dienests noziegumu upuriem” un nav izmantojuši interneta vietnē www.cietusajiem.lv pieejamo tiešsaistes sarakstes iespēju, savukārt tie, kas izmantojuši pieejamos pakalpojumus, tos novērtēja ļoti labi.

Tiesu administrācija nodrošina pakalpojumu pieejamību gan attālināti, gan klātienē.

Valsts kompensācijas pieprasījumu:

  1. sūtiet pa pastu uz adresi: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010;
  2. parakstiet ar elektronisko parakstu un sūtiet:

Informāciju par administrācijas pakalpojumiem un pieprasījumu aizpildīšanu var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, rakstot uz e-pastu: pasts@ta.gov.lv. vai ierodoties klātienē klientu pieņemšanas laikā: otrdienās no 09:00-12:00 un ceturtdienās no 14:00-17:00.


[1] Līdz 2023.gada 31.decembrim Juridiskās palīdzības administrācija, no 2024.gada 1.janvāra saistību un kompetences pārņēmēja Tiesu administrācija.