png

Administrācija aicina darbā vadītāja vietnieku Administratīvās un finanšu vadības nodaļā un juristus darbam juriskonsultu amatos Juridiskajā nodaļā, Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļā, Piedziņas nodaļā. Ar prasībām pretendentiem un pieteikšanas kārtību var iepazīties šeit.

Administrācijas funkcijas ir apsaimniekot līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem. Noteikto funkciju izpildei administrācija nodrošina personu pieteikumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par valsts kompensāciju izmaksāšanu atbilstoši likumam „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, lēmumu pieņemšanu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, līgumu slēgšanu ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un to norīkošanu juridiskās palīdzības sniegšanai personu lietās saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu. Administrācija veic juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumu apstrādi par sniegto juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojumiem un kriminālprocesa virzītāju uzaicinājuma. Vairāk par administrācijas pakalpojumiem šeit.