Lai informētu par aktualitātēm un uzlabotu sadarbības kvalitāti Juridiskās palīdzības administrācija 2017.gada 19.janvārī rīko informatīvo semināru Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem.

Rīgas bāriņtiesas darbinieki tiks informēti par aktualitātēm pakalpojumu sniegšanā un grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī tiks pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas.