Juridiskās palīdzības administrācija tās pakalpojumu pieejamības veicināšanai 2016.gada 1.decembrī rīko informatīvo semināru Mazsalacas novada, Alojas novada un Rūjienas novada sociālo dienestu un Mazsalacas novada, Rūjienas novada un Nauksēnu novada bāriņtiesu darbiniekiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem.

Minēto pašvaldības iestāžu darbinieki tiks informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos.