Š.g. 22.-23.novembrī Juridiskās palīdzības administrācijas eksperti pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Skotijas Juridiskās palīdzības dienestu (Scottish Legal Aid Board) un Cietušo atbalsta organizāciju (Victim Support Scotland), vizītes laikā notika tikšanās arī ar Prokuratūras pārstāvjiem (Crown Office) un apmeklēta Šerifa tiesa (Sheriff Court).

Administrācijas delegācija tika iepazīstināta ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu, kā arī ar noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušo atbalsta sistēmu. Tikšanās laikā ar atbildīgo dienestu ekspertiem pārrunāti jautājumi par atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu cietušajiem un to finansēšanas kārtību, juridiskās palīdzības pieejamību un administrēšanu (t.sk. ar personu daļēju līdzmaksājumu sistēmu, juridiskās palīdzības sniedzēju iesaistīšanu un to darbības kvalitātes kontroli u.c.).

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā iegūtā informācija tiks izmantota, plānojot Juridiskās palīdzības administrācijas sniegto pakalpojumu - valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, valsts kompensācija cietušajiem un informatīva atbalsta noziedzīgos nodarījumos cietušajiem nodrošināšana – paplašināšanu un attīstību.