Aktuāli
Juridiskās palīdzības administrācijai 17

2006.gadā 1.janvārī stājās spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums. Administrācija ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde, kas nodrošina:

  • pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, sniedzot valsts garantētu juridisko palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām un personām, kuras nonākušas īpašā situācijā;
  • valsts kompensāciju izmaksāšanu personām, kuras cietušas tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā, un informatīva atbalsta sniegšanu tām, slēdzot deleģēšanas līgumu ar biedrību "Skalbes" par tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību.

Administrācija turpina attīstīt augsta līmeņa klientu servisu, iestādei jānodrošina īstenotā administratīvā procesa vienkāršība un elastība, strauji mainīgajos ārējos un iekšējos apstākļos jāspēj ātri reaģēt, vienlaicīgi saglabājot un veicinot gan pakalpojumu pieejamību, gan to kvalitāti.

Administrācija pateicas klientiem un partneriem par sadarbību un ieguldījumu funkciju nodrošināšanā!