attālināti

Juridiskās palīdzības administrācija līdz brīdim, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, pārtrauc iesniegumu pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē.

Lai nodrošinātu piesardzības pasākumus, pakalpojumus pieprasīt ir iespējams tikai attālināti un e-vidē, pieprasījumu:

  1. parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot:
    1. uz iestādes e-adresi;
    2. uz e-pasta adresi: pasts@jpa.gov.lv;
  2.   nosūtot pa pastu uz adresi: Pils laukums 4, Rīga, LV- 1050;
  3. Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai pakalpojuma pieprasīšanas brīdī nav iespējams saņemt un izmantot drošos elektroniskās identifikācijas rīkus (Personas apliecība vai eParaksts mobile) saziņai ar Juridiskās palīdzības administrāciju oficiālajā elektroniskajā adresē, izņēmuma gadījumā Juridiskās palīdzības administrācija pieņem pakalpojuma pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana".

 Pakalpojumu pieprasījumu veidlapas pieejamas administrācijas tīmekļvietnē:

1) Valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai;

2) Valsts kompensācijai cietušajiem.

Informāciju par administrācijas pakalpojumu attālinātas pieprasīšanas iespējām un pieprasījumu aizpildīšanu varat saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 vai rakstot uz e-pastu: pasts@jpa.gov.lv.

Ar pakalpojumu pieprasīšanas kārtību un nosacījumiem var iepazīties tīmekļvietnes sadaļās Juridiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība un Kompensācijas saņemšanas kārtība.

Pieprasot pakalpojumus svarīgi norādīt kontaktinformāciju, lai administrācija varētu sazināties par lēmumu saņemšanas iespējām!

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!